Vilkår og Betingelser

1. Internet side

1.1 Accept af Vilkår for brug

Brugen af ​​denne hjemmeside er betinget af din accept af disse Vilkår for brug og vores Fortrolighedserklæring. Du vil blive anset for at have accepteret disse brugsbetingelser og vores fortrolighedserklæring ved fortsat at bruge denne hjemmeside, uanset om du registrerer dig som medlem eller ej. Vi kan ændre disse Vilkår for brug og vores Fortrolighedserklæring til enhver tid. Hvis vi gør det, vil en ændret version af Vilkår for brug og Fortrolighedserklæring blive offentliggjort på hjemmesiden. Du er ansvarlig for at sikre, at du regelmæssigt gennemgår vilkårene for brug og fortrolighedserklæring. Hvis du er medlem af hjemmesiden, og ændringerne i brugsbetingelserne og fortrolighedserklæringen er væsentlige, vil vi gøre vores bedste for at informere dig om ændringerne direkte ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har angivet.

Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for brug, må du ikke bruge denne hjemmeside.

1.2 Vilkår for brug - afhængig af opholdstilladelse

(A) Hvis du er hjemmehørende i en EU-landklausul 17.7, og klausul 19.8 (a) gælder for dig (men ikke klausul 19.8 (b)).
(B) Hvis du er hjemmehørende i et land, der ikke er en EU-landeklausul 19.8 (b), gælder det for dig (men ikke klausul 19.8 (a)).
(C) Hvis du bor i et af følgende stater i USA, gælder klausul 17.3 (a) for dig: Arizona, Californien, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio eller Wisconsin.
(D) Hvis du bor i et af følgende stater i USA, gælder klausul 17.3 (b) for dig: Californien, Illinois, New York eller Ohio.

1.3 Brugeraftale

Disse brugsbetingelser udgør aftalen mellem dig og Eastern Bloc Associates ("selskabet") med hensyn til din brug af tjenesten og hjemmesiden ("aftalen").

1.4 Kontakt

Denne hjemmeside drives af selskabet, som er et amerikansk registreret selskab. Selskabet er registreret for Den Europæiske Unions Merværdiafgift under momsen på e-Services (VoeS) specialordning for ikke-EU-virksomheder. Du kan kontakte os på en af ​​følgende måder:

E-mail:yourid@yourmail.com support@slavdating.com

Instruktør: Christian Bryant

For at kontakte os vedrørende et privatlivsspørgsmål eller en forespørgsel vedrørende indsamling og brug af dine personlige oplysninger henvises til vores fortrolighedserklæring.

2. Medlemskab

2.1-støtteberettigelse

Du skal være over 18 år for at registrere dig som medlem af Tjenesten eller bruge denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden repræsenterer du, garanterer, at du har ret, myndighed og kapacitet til at indgå denne aftale og overholde alle brugsbetingelserne.

2.2 Opgørelse af kontrakt

Ved at tilmelde dig som medlem, indgår du en kontrakt med Selskabet med hensyn til hjemmesiden, der muligvis er gratis. Du kan opgradere funktionerne i dit medlemskab. Du skal vælge visse funktioner og vilkår i din kontrakt og vælge en betalingsmetode. Ved at klikke på knappen "Make Payment" i det sidste trin i opgraderingsprocessen indgår du en bindende kontrakt vedrørende den valgte opgraderingsindstilling til den givne pris.

2.3 Medlemskab

(A) Du kan blive medlem af Tjenesten gratis. Gratis medlemskab giver dig kun ret til at deltage i nogle af de tilgængelige funktioner som en del af Tjenesten. For at få adgang til yderligere funktioner skal du blive en betalende abonnent til Tjenesten. Derfor er din brug af disse ekstrafunktioner betinget af betaling af de relevante gebyrer.
(B) Du anerkender og accepterer, at du for at beskytte brugerne af dette websted ikke må ansøge om eller blive medlem, hvis du er blevet dømt for en anklagelig forseelse eller en forbrydelse. Ved at ansøge om medlemskab garanterer og repræsenterer vi os, at du ikke er blevet dømt for en anklagelig lovovertrædelse eller en forbrydelse, eller du er forpligtet til at registrere dig som en seksuelle lovovertræder hos enhver offentlig myndighed.
(C) Du anerkender, at selskabet i øjeblikket ikke rutinemæssigt foretager baggrundskontrol, verificerer oplysninger, der leveres eller udfører kriminelle screeninger af sine brugere. Vi forbeholder os retten til at foretage undersøgelser og baggrundskontrol af alle medlemmer, for at bekræfte, at du ikke strider mod nogen garanti og for at afgøre, om en repræsentation er fejlagtig. Du accepterer at lade selskabet foretage en sådan undersøgelse, og selskabet forbeholder sig ret til at nægte og / eller opsige dit medlemskab, hvis du tilsidesætter enhver garanti eller din repræsentation viser sig at være falsk.

2.4 Abonnementsplaner og gebyrer

Abonnementsplaner og deres tilhørende gebyrer er placeret på siden "Opgrader medlemskab". Disse abonnementsgebyrer kan ændres, hvilke ændringer vil blive offentliggjort på siden af ​​den tidligere beskrevne hjemmeside. Du anerkender, at der kan forekomme uoverensstemmelser i forhold til abonnementsgebyrer mellem jurisdiktioner, hvilke uoverensstemmelser afspejler omkostninger, der gælder for en bestemt jurisdiktion og andre handelsbetingelser, der er relevante for denne jurisdiktion.

2.5 Gratis forsøg og andre kampagner

Enhver gratis prøveversion eller anden forfremmelse, der giver fri adgang til de betalte tjenester, skal bruges inden for den angivne prøveperiode.

2.6 Betaling

(A) Mens visse tjenester er gratis tilgængelige, anerkender du, at de betalte tjenester kun er tilgængelige for medlemmer med et gyldigt abonnement eller på anden måde mod betaling af et gebyr. Abonnementer kan købes til priserne, for perioderne og ved de betalingsmetoder, der er angivet på siden for opgradering af medlemskab. Priserne angives i den valuta, der vises på siden for opgradering af medlemskab, og inkluderer alle gældende afgifter, medmindre andet er angivet.
(B) Dit medlemskab vil automatisk blive fornyet. Du kan når som helst fravælge automatisk fornyelse. Hvis du ikke har afmeldt, vil abonnementet automatisk fornyes for de angivne perioder. Du kan annullere automatisk fornyelse ved at følge vejledningen i Hjælp-sektionen på hjemmesiden.
(C) I tilfælde af at vi giver et tilbagevendende faktureringsfacilitet til betaling af tegningsgebyrer, der gælder for den abonnementsplan, du vælger, giver du hermed Hermed tilladelse til, at selskabet opkræver gebyrerne løbende (inden for en rimelig frist). I så fald ophører Selskabet med at opkræve gebyrer ved modtagelse af din skriftlige meddelelse om, at en sådan tilladelse er opsagt. Enhver sådan meddelelse må ikke påvirke afgifter, der er foretaget, før Selskabet med rimelighed kunne handle. Under alle omstændigheder skal du angive aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger for at aktivere abonnementsafgifter, der skal opkræves korrekt, hvilke oplysninger skal opdateres regelmæssigt.
(D) Vi kan til enhver tid ændre vores pris for et abonnement. Den nye sats træder i kraft, hvis du ansøger om et nyt abonnement (uanset om det er dit første abonnement), efter at vi har oplyst detaljerne om vores nye pris på webstedet. Automatisk fornyelse af eksisterende abonnement fortsætter til den gamle pris.
(E) I tilfælde af mistænkelig betalingsaktivitet forbeholder vi os ret til midlertidigt eller permanent at suspendere betalingen via dit kreditkort og / eller kontakte dig, din bank eller andre relevante tredjeparter for at rapportere sådan usædvanlig aktivitet og / eller få yderligere oplysninger.

2.7 Vilkår for brug af betalingstjenester

Når du bruger tredjeparts betalingstjenester, skal du acceptere og overholde vilkårene for brug af disse betalingstjenester.

2.8 Vilkår for Guld og Platin medlemskab

Vær opmærksom på, at betalende abonnenter er opdelt i Guld- og Platinummedlemmer, hvor kun de sidstnævnte er i stand til at få adgang til avanceret matchning, oversætte meddelelser, tilføje noter til profiler og fremhæve deres profil i søgeresultater.

2.9 Password sikkerhed

Som led i medlemsregistreringsprocessen skal du vælge en adgangskode. Du er eneansvarlig for at vælge et kodeord, der ikke er let gættet, og for at holde din adgangskode sikker og acceptere ikke at overføre eller videresælge din brug af eller adgang til hjemmesiden til tredjepart. Hvis du har grund til at tro på, at din konto ikke længere er sikker, skal du straks give os besked, og du skal omgående ændre dit kodeord ved at opdatere dine kontooplysninger.

2.10 Verifikation af identitet

Vi kan fra tid til anden anmode om en form for identifikation for at verificere:

(A) din identitet
(B) Oplysningerne fra dig
(C) Dine betalings- eller faktureringsoplysninger og / eller
(D) Din overholdelse af vores Vilkår for brug.

3. Servicen

Tjenesten er en internetinformationstjeneste, der letter kontakten mellem medlemmer, der måske eller måske ikke søger venskab eller et forhold. Det er ikke en ægteskab mægling tjeneste, postordre bruden tjeneste eller en matchmaking service. Selskabet er ikke forpligtet til at mægle ethvert andet medlem eller medlem for dig.

4. Brug af Tjenesten

4.1 Egen risiko

Du anerkender, at din brug af Tjenesten og hjemmesiden udelukkende er på egen risiko.

4.2 Nøjagtig information

Du repræsenterer, garanterer og påtager dig, at de oplysninger og fotos, du leverer til Tjenesten, Webstedet og Selskabet er / er korrekte i alle henseender, ikke i strid med denne Aftale og ikke skadelig for nogen person på nogen måde.

Uden at begrænse ovenstående må du ikke sende eller sende på vores hjemmeside nogen billeder, der indeholder:

billeder af enhver anden person end dig;
nøgenhed;
billeder af andre genstande, der ikke indeholder dig;
en tegneserie eller illustration (selvom det er af dig).

4.3 Information ikke fortrolig

Du accepterer, at ethvert materiale eller oplysninger, der leveres af dig, herunder Personlige Data (som defineret i vores Fortrolighedserklæring og som kan omfatte dit fulde navn, postadresse, telefonnummer osv.), Vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært og Vi må muligvis bruge sådant materiale eller oplysninger uden begrænsning, forudsat at sådan brug i det omfang det vedrører dine personoplysninger, er i overensstemmelse med vores Privacy Statement og gældende lovgivning. Du accepterer specifikt firmaet ved hjælp af materiale eller information (herunder profiloplysninger, fotografier, video- eller lydoptagelser) for at kopiere din profil til et andet relevant datingside, der ejes og drives af selskabet. Du anerkender, at ethvert sådant materiale eller oplysninger fra dig vil være tilgængeligt for andre medlemmer eller brugere af hjemmesiden at læse.

4.4 Information tilgængelig i udlandet

(A) Eventuelle profiloplysninger, som du har givet til os, vil blive offentligt synlige på din profil, uanset placeringen af ​​seeren. Ved at oprette en profil anerkender du, at oversøiske modtagere vil kunne se din profil.
(B) Selskabet bruger globalt servere til opbevaring af dine personlige data, som kan være placeret i et andet land end dit bopælsland.
(C) Virksomheden udnytter globalt entreprenører, som kan være placeret i et andet land end dit bopælsland, til at foretage baggrunds- og kriminelhistorisk kontrol af enkeltpersoner.
(D) For at kunne yde kundesupport, udføre backofficefunktioner, udføre bedrageribekæmpelsesopgaver eller yde tjenester til dig, må vi muligvis give vores medarbejdere eller leverandører (som kan være placeret eller hvis ressourcer kan være placeret uden for dit bopælsland) adgang til dine personlige data.

(e) Du giver udtrykkeligt tilladelse til overførsel og opbevaring af personlige data til vores medlemmer, medarbejdere og tredjeparter som omhandlet i klausul 4.4 (a) til 4.4 (d) i disse Vilkår og i vores Fortrolighedserklæring, hvor sådanne medlemmer, medarbejdere , og tredjeparter er beliggende i andre lande end dit bopælsland, med fuld viden og forståelse for de risici, der kan være forbundet med sådanne overførsler og opbevaring, især hvis sådanne lande ikke har samme eller et tilsvarende beskyttelsesniveau som det i dit bopælsland. Alle overførsler vil blive lettet af Eastern Bloc Associates i overensstemmelse med vilkårene i vores Fortrolighedserklæring. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores fortrolighedserklæring.

4.5 ophavsret tildelt

Du accepterer, at alt ophavsret, som eksisterer i materiale eller oplysninger, som du har leveret til selskabet, er tildelt selskabet til brug inden for rammerne af disse brugsbetingelser. Du vil ikke sende, overføre eller på anden måde give materiale eller oplysninger, hvor ophavsretten ejes af en anden person eller enhed, og du garanterer, at alt materiale og oplysninger, der leveres, er dit originale arbejde og ikke hentes fra nogen tredjepart.

4.6 Juridisk adgang

Du skal sikre, at din adgang til hjemmesiden og brugen af ​​tjenesten ikke er ulovlig eller forbudt i henhold til love, der gælder for dig. Du er eneansvarlig for lovligheden af ​​dine handlinger i henhold til alle gældende love.

4.7 eksponering for virus

Du skal tage dine egne forholdsregler for at sikre, at processen, som du bruger til at få adgang til hjemmesiden, ikke udsætter dig for risikoen for virus, ondsindet computerkode eller andre former for interferens, der kan skade dit eget computersystem. For at undgå tvivl accepterer vi ikke ansvar for eventuelle forstyrrelser eller skader på dit eget computersystem, der opstår i forbindelse med din brug af Tjenesten, hjemmesiden eller et tilknyttet websted.

4.8 Indhold af profil

(A) Du er eneansvarlig for indholdet af din profil, beskeder, video og lydoptagelser og andre materialer, du kan uploade til Tjenesten eller sende til andre medlemmer af Tjenesten.
(B) Du accepterer, at du ikke uploader eller sender ind på din profil eller hjemmesiden noget indhold som:

(I) er fornærmende, uanstændig, profane, offensiv, seksuelt orienteret, truende, chikanerende, racistisk offensiv, ukorrekt eller ellers upassende, som bestemt efter eget valg. eller
(Ii) skildrer, beskriver, identificerer eller henviser til enhver anden person end dig selv.

4.9 interaktion med medlemmer

Du er eneansvarlig for din interaktion med andre medlemmer af Tjenesten.

4.10 Negative Pagter

Du repræsenterer, garanterer og pagter at:

(A) Du vil ikke videregive oplysninger til dig gennem Tjenesten til nogen uden forudgående tilladelse fra den person, der har givet dig det;
(B) Du vil ikke bruge Tjenesten til at engagere sig i nogen form for chikane eller fornærmende adfærd, herunder men ikke begrænset til distributionen af ​​seksuelt og / eller racistisk offensivt, voldeligt, truende, vulgært, uanstændigt, chikanerende, injurierende, bedragerisk, ærekrænkende eller anstødeligt materiale af enhver art eller noget ulovligt eller ulovligt materiale eller materiale, der krænker eller krænker andres rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivets fred)
(C) Du vil ikke bruge Tjenesten til at engagere dig i seksuel aktivitet i gruppen eller til at anmode om kontakt med henblik på ekstraktlige møder eller anliggender eller at anmode om eller engagere sig i prostitution eller andre aktiviteter, der kan være ulovlige i dit bopælsland.
(D) Du vil ikke efterligne nogen eller forveksle din alder eller civilstand eller placere oplysninger i din profil, der er falsk eller vildledende på nogen måde;
(E) Du vil ikke hente eller indsamle e-mailadresser eller andre kontaktoplysninger fra andre brugere fra tjenesten via elektroniske eller andre midler eller bruge tjenesterne til at sende "spam", kædebreve, junk mail eller engagere sig i uopfordret massefordeling af e-mail ;
(F) Du vil ikke bruge Tjenesten eller Websitet til uautoriserede kommercielle formål;
(G) Du vil ikke anmode om eller forsøge at anmode om penge, bankkonto eller kreditkortoplysninger eller fortrolige finansielle oplysninger fra ethvert medlem eller andre brugere af Tjenesten eller hjemmesiden.
(H) Du vil ikke sende penge eller give økonomisk information til enhver person, du har meddelt eller mødt via hjemmesiden. Selskabet hæfter ikke for tab (økonomisk eller andet), som du har lidt som følge af denne adfærd. Du accepterer at rapportere enhver, der forsøger at søge penge eller få finansiel information ved enten at kontakte kundesupport eller ved at bruge "report abuse" -funktionen på medlemmets profil.
(I) Du vil ikke anmode om eller forsøge at anmode om adgangskoder fra andre medlemmer;
(J) Du vil ikke bruge Tjenesten til at distribuere, promovere eller på anden måde offentliggøre materiale, der indeholder nogen anmodning om midler, reklame eller opfordring til varer eller tjenesteydelser;
(K) du vil ikke chikanere andre ved fortsat at forsøge at kommunikere med en person, der klart har bedt dig om at ophøre med kommunikation;
(L) Du vil ikke sende eller overføre materiale, der indeholder vira eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at begrænse eller ødelægge funktionaliteten i computersoftware eller hardware.
(M) Du vil ikke sende eller overføre nogen form for kontaktoplysninger, herunder uden begrænsning, e-mailadresser, telefonnumre, postadresser, instant messenger-id'er, Facebook-brugernavne, webadresser eller fulde navne via din offentligt offentliggjorte information.
(N) Du vil ikke bruge ikke-menneskelige eller automatiserede bots til at logge ind på Tjenesten;
(O) Når du taler til vores kundeservicemedarbejdere på telefonen eller kommunikerer med dem med andre midler, vil du ikke være fornærmende, uanstændig, profane, offensiv, seksuelt orienteret, truende, chikanerende eller racistisk offensiv ("Offensive Conduct"). Du accepterer, at hvis du deltager i lovovertrædelse, der skal afgøres efter vores eget skøn, har vi ret til øjeblikkeligt at opsige dit medlemskab, og du har ikke ret til tilbagebetaling af abonnementsbetalinger, vi har modtaget fra dig.
(P) du er over 18. Alle medlemmer af vores hjemmesider skal være over 18. Vores firma har ingen tolerance for ethvert medlems forsøg på at deltage i enhver form for cybersex, seksuel kommunikation eller seksuel kontakt med enhver person, der er underårig. Når vi bliver underrettet om ulovlig eller uhensigtsmæssig kommunikation med en mindreårig, kan vi meddele oplysninger til det relevante retshåndhævelsesagentur.

4.11 Meddelelse om krænkelse af ophavsret

(A) Selskabet respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du støder på indhold, der vises på hjemmesiden, som du har mistanke om, tilhører dig eller en tredjepart, og at indholdet vises på en måde, der krænker eller synes at krænke din ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret eller en intellektuel ejendomsret tilhørende en tredjedel parti, kan du indsende en anmeldelse ved at give følgende oplysninger til selskabet:

(I) Dine kontaktoplysninger - herunder adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
(Ii) En elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​ophavsretten eller anden intellektuel ejendomsret
(Iii) En beskrivelse af arbejdet eller anden intellektuel ejendomsret, der har eller er mistanke om at være blevet overtrådt
(Iv) Navnet på den hjemmeside, hvor det mistænkte overtrædende materiale er placeret
(V) En beskrivelse af, hvor det mistænkte overtrædende materiale er placeret på hjemmesiden
(Vi) En erklæring fra dig, som:
(A) skitserer din god tro på, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ophavsretsindehaveren, agenten eller loven
(B) er foretaget under straf for skade, at de oplysninger, der er angivet i din meddelelse, er korrekte og leveres i god tro, og at du er indehaver af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret eller er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsindehaver.

Meddelelser kan sendes til:
E-mail: support@slavdating.com

4.12 Brug af billeder

Ud over bestemmelserne i paragraf 4.5 ved at give billeder, materiale, information eller indhold til selskabet, anerkender og accepterer du, at selskabet kan:

(A) reproducere, bruge, kopiere, udføre, vise, distribuere og udnytte materialet, informationen eller indholdet
(B) udarbejde afledte værker af eller indarbejde i andre værker og andre medier, sådant materiale, information og indhold og
(C) licens andre til de samme rettigheder, der er givet til selskabet i punkt 4.12 (a) og 4.12 (b) ovenfor, og du accepterer alle sådanne anvendelser, inklusive, men ikke begrænset til, reklame eller kommercielle formål. Du garanterer også, at du har beføjelse til at give det samtykke, der henvises til i denne bestemmelse.

4.13 Mail order bride ægteskaber

Denne hjemmeside er ikke og må ikke på nogen måde ydes støtte til, opkøber, promoverer eller leverer "e-mail-bride" -tjenester til sine brugere. Du anerkender, at den jurisdiktion, hvor du bor, kan forbyde annoncering af ægteskabssammenlignende tjenester eller opfordring af personer til at deltage i ægteskaber.

Hvis du bor i Filippinerne, Hviderusland eller en hvilken som helst jurisdiktion, der forbyder ægteskabssammenligningstjenester til sine beboere, garanterer du, repræsenterer og forbinder, at du ikke vil bruge Tjenesten eller Websitet til ethvert formål i strid med nogen lovgivning, der forbyder ægteskab matchning. Du anerkender hermed og accepterer, at det er eneansvarligt at sikre, at du ikke bryder ethvert forbud mod ægteskabsmatching, og hermed anerkender og accepterer, at erstatningen i paragraf 18 vil gælde for dit brud på lovgivning, der forbyder ægteskabsmatch .

5. Information

5.1 Monitor oplysninger

Vi forbeholder os ret til at overvåge alle profiler, meddelelser, chat, onlinemeddelelser, videoer og lydoptagelser for at sikre, at de overholder kravene i disse brugsbetingelser. For at sikre, at vi leverer det højeste serviceniveau og det sikreste online-miljø til vores kunder, har vi forlovet en eller flere tredjeparter for at levere online sikkerhedsfunktioner til vores kunder. At give denne sikkerhed kræver indsamling af visse ikke-personlige data fra din computer eller andre enheder, som du opretter forbindelse til vores hjemmesider. Du anerkender og accepterer vores samling, direkte eller af tredjeparts sikkerhedsudbydere, af visse ikke-personlige data, der udelukkende skal bruges til at sikre et sikkert og sikkert online-miljø for dig. Selvom der ikke indsamles personlige oplysninger, sikrer vi, at alle tredjeparter, som vi indgår i for sikkerhedstjenester, overholder de højeste krav til databeskyttelse og privatlivets fred.

5.2 Redigeringsoplysninger

Selvom vi ikke og kan ikke gennemgå alle meddelelser eller andet materiale, der er indsendt eller sendt af medlemmer af Tjenesten, og ikke er ansvarlige for indholdet af disse meddelelser eller materialer, forbeholder vi os ret, men er ikke forpligtet til at slette, flytte eller redigere meddelelser eller materiale (herunder profiler, meddelelser, videoer og lydoptagelser), som vi efter eget skøn anser at have overtrådt disse brugsbetingelser eller ellers uacceptable.

5.3 Sikkerhed af oplysninger

Desværre kan ingen dataoverførsel via internettet garanteres som fuldstændig sikker. Mens vi stræber efter at beskytte sådanne oplysninger, garanterer og garanterer vi ikke sikkerhed for enhver information, som du sender til os, eller som vi overfører til andre tilladte tredjeparter i overensstemmelse med vores fortrolighedserklæring. Derfor anerkender du udtrykkeligt enhver information, som du sender til os, overføres på egen risiko.

Du accepterer endvidere udtrykkeligt vores overførsel af dine personlige data til tilladte tredjeparter både inden for og uden for den jurisdiktion, hvor du bor, med fuld viden om de dermed forbundne risici, især hvor sådanne andre jurisdiktioner ikke har samme eller lignende beskyttelsesniveau som det i dit bopælsland. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller protestere mod vores brug af dine personlige data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores fortrolighedserklæring.

Uanset ovenstående, når vi modtager din overførsel, tager vi rimelige skridt for at bevare sikkerheden ved sådanne oplysninger.

6. Begrænset brug

Medmindre vi accepterer andet skriftligt, får De kun adgang til hjemmesiden til eget brug. Virksomheder, grupper, organisationer og virksomheder er forbudt at registrere sig som medlem. Du er autoriseret til at udskrive en kopi af alle oplysninger på hjemmesiden til personlig brug, medmindre udskrivning er udtrykkeligt forbudt.

7. Direkte marketing

Du er udtrykkeligt enig i og accepterer, at selskabet må bruge og offentliggøre personlige data, som virksomheden indsamler om dig med henblik på direkte markedsføring. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores fortrolighedserklæring.

8. kommunikation

Selskabet forbeholder sig ret til at sende e-mail til dig vedrørende ændringer eller tilføjelser til Tjenesten eller produkter og tjenester fra Selskabet og dets tilknyttede virksomheder.

9. Annoncer

9.1 Sole ansvar

Ansvaret for indholdet af annoncer (hvis nogen) vises på hjemmesiden (herunder hyperlinks til annoncørernes egne hjemmesider) hviler udelukkende hos annoncørerne. Placeringen af ​​sådanne reklamer udgør ikke en anbefaling eller påtegning af annoncørens produkt eller tjenesteydelse af selskabet. Hver annoncør er eneansvarlig for enhver repræsentation i forbindelse med annoncen.

10. Intellektuel ejendomsret

Selskabet bevarer alle rettigheder, titler og interesser i Tjenesten og hjemmesiden og tilhørende immaterielle rettigheder og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet.

10.1 Copyright

Ophavsret i Service og Website (herunder tekst, grafik, logoer, ikoner, lydoptagelser og software) ejes eller licenseres af selskabet. Andre end i henhold til, og under de betingelser, der er fastsat i Copyright Act 1968 (Cth) og lignende lovgivning, der gælder på din placering, og medmindre udtrykkeligt godkendt af disse Vilkår for brug, må du muligvis ikke i nogen form eller ved ethvert middel:

(A) tilpasse, reproducere, lagre, distribuere, udskrive, vise, udføre, offentliggøre eller oprette afledte værker fra enhver del af Tjenesten eller Websitet; eller
(B) Kommerciere alle oplysninger, produkter eller tjenester, der er opnået fra enhver del af Tjenesten eller Websitet;

uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

10.2 varemærker

Medmindre andet er angivet, er ethvert værk eller en enhed, der er vedhæftet, symbolet ™ eller ® et registreret varemærke. Hvis du bruger et af de varemærker, der ejes af selskabet i forbindelse med vores aktiviteter, produkter eller tjenester, skal du inkludere en erklæring, der tilkendegiver varemærket til selskabet. Du må ikke bruge vores varemærker:

(A) i eller som hele eller en del af dit eget varemærke
(B) i forbindelse med aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, der ikke er vores;
(C) på en måde, der kan være forvirrende, vildledende eller vildledende eller
(D) på en måde, der skader os eller vores informationer, produkter eller tjenester (herunder uden begrænsning Service og Website).

11. Sammenkædede websteder

11.1 Links kun til bekvemmelighed

Webstedet kan indeholde links til andre hjemmesider ("Links"). Disse links er kun til bekvemmelighed og må ikke forblive aktuelle eller vedligeholdes. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller privatlivets praksis, der er forbundet med tilknyttede websteder.

11.2 Ingen påtegning

Vores links med tilknyttede hjemmesider bør ikke fortolkes som en godkendelse, godkendelse eller anbefaling fra ejeren eller operatørerne af de tilknyttede hjemmesider, eller af oplysninger, grafik, materialer, produkter eller tjenester, der henvises til eller indeholdes på tilknyttede websteder, medmindre og i det omfang der er fastsat det modsatte. Vi anbefaler, at du gennemgår vilkårene for brug og privatlivspolitik for et tilknyttet websted, inden du bruger det.

12. Fortrolighedserklæring

Vi forpligter os til at overholde betingelserne i vores Fortrolighedserklæring, som findes på hjemmesiden, som vi måtte ændre fra tid til anden for at overholde gældende love og vores handlinger.

Du samtykker udtrykkeligt til vores indsamling, behandling og brug af dine personlige data på den måde og til de formål, der er angivet i vores fortrolighedserklæring. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores fortrolighedserklæring.

13. Salg af hjemmeside eller tjenester

Du accepterer og udtrykker udtrykkeligt samtykke i, at hvis Selskabet sælger Hjemmesiden, Tjenesten eller dets virksomhed (eller en del heraf) eller der er en ændring i kontrollen over Selskabet, kan Selskabet udlevere, overdrage eller på anden måde overføre Personoplysninger, Særkategori Personlige data og andre oplysninger, du sender på hjemmesiden eller tjenesterne (herunder fotografier og din offentlige profil) til køberen eller den nye kontrollerende enhed eller person, med det formål at levere tjenester og direkte markedsføring til dig.

Du anerkender og udtrykker udtrykkeligt enighed om, at den nye køber eller nye kontrollerende enhed eller enkeltperson kan være placeret i et andet land end dit bopælsland, og du accepterer overførsel af personlige data til andre lande end dit bopælsland.

14. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

14.1 Forbrugerrettigheder i henhold til forbrugerloven i USA

For personer i USA's jurisdiktion har du en række rettigheder og retsmidler i henhold til United States Consumer Law.

14.2 Garantier for varer og tjenesteydelser til personlig brug, husholdning eller husholdningsbrug eller forbrug

I USA's jurisdiktion, hvor vi leverer varer eller tjenesteydelser af den art, der normalt anvendes til privat, husholdningsbrug eller husholdningsbrug, er forbrugergarantierne fra ACL ikke begrænset eller udelukket på nogen måde.

14.3 Garantier for varer og tjenesteydelser, der ikke er personlige, indenlandske eller til husholdningsbrug eller forbrug

I USA's jurisdiktion, hvor vi leverer varer eller tjenesteydelser af den art, der ikke er til personlig, husholdningsbrug eller til husholdningsbrug eller forbrug, men som ikke koster mere end $ 40,000, er forbrugergarantierne begrænset til:

(A) for varer:

(I) udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer
(Ii) reparation af sådanne varer
(Iii) betaling af udskiftning af sådanne varer eller om køb af tilsvarende varer eller
(Iv) betaling af omkostningerne ved reparation af varerne og

(B) i tilfælde af ydelser:

(I) levering af tjenesten igen; eller
(Ii) betalingen af ​​omkostningerne ved at få leveret ydelserne igen.

14.4 Ingen garantier for nøjagtigheden

Med forbehold af klausul 14.2 og 14.3 fremsætter vi ikke nogen garantier eller garantier for, at materialet eller oplysningerne, der leveres via Tjenesten eller på hjemmesiden (herunder enhver medlemsprofil, rådgivning, udtalelse, erklæring eller anden information, der vises, uploades eller distribueres af selskabet eller ethvert medlem eller enhver anden person eller enhed) er pålidelig, præcis eller fuldstændig, eller at din adgang til tjenesten eller hjemmesiden bliver uafbrudt, rettidig eller sikker. Vi er ikke ansvarlige for ethvert tab, der opstår som følge af enhver handling, der er truffet eller afhængig af dig på enhver information eller materiale, der leveres via Tjenesten eller på hjemmesiden. Du bør lave dine egne henvendelser, før du handler eller stole på oplysninger eller materiale, der vises på hjemmesiden. Du anerkender, at enhver afhængighed af ethvert sådant materiale eller oplysninger skal være på egen risiko.

14.5 Ingen garantier for tilgængeligheden

Med forbehold af paragraf 14.2 og 14.3 garanterer vi ikke, at Tjenesten eller hjemmesiden vil være uafbrudt eller fejlfri. Tjenesten distribueres på et "som det er" grundlag. Der kan være forsinkelser, udeladelser og afbrydelser i tilgængeligheden af ​​tjenesten eller hjemmesiden. Når loven tillader det, anerkender du, at tjenesten (og tilgængeligheden af ​​hjemmesiden) leveres uden nogen form for garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

14.6 Implicerede garantier er udelukket

I det omfang loven tillader det og underlagt klausul 14.2 og 14.3, udelukker enhver betingelse eller garanti, som ellers ville blive underforstået i disse brugsbetingelser. Hvor lovgivningen indebærer nogen betingelse eller garanti, og at lovgivningen forbyder os fra at udelukke eller ændre anvendelsen af ​​eller vores ansvar under en sådan betingelse eller garanti, vil denne betingelse eller garanti anses for inkluderet, men vores ansvar vil blive begrænset til brud på denne betingelse eller garanti på et eller flere af følgende:

(A) hvis overtrædelsen vedrører varer:

(I) udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer
(Ii) reparation af sådanne varer
(Iii) betaling af omkostninger ved udskiftning af varerne eller erhvervelse af tilsvarende varer eller
(Iv) betaling af omkostningerne ved reparation af varerne og

(B) hvis overtrædelsen vedrører tjenester:

(I) Levering af Tjenesten igen; eller
(Ii) betalingen af ​​omkostningerne ved at få leveret ydelserne igen.

14.7 Intet ansvar for tab

Vi accepterer ikke ansvar for ethvert tab eller skade, der er forårsaget (herunder gennem forsømmelighed), som du direkte eller indirekte kan lide i forbindelse med din brug af Tjenesten, hjemmesiden eller eventuelle tilknyttede websteder, og vi accepterer heller ikke noget ansvar for ethvert tab som følge af din brug af eller afhængighed af oplysninger indeholdt i eller adgang til via tjenesten eller hjemmesiden. For at undgå tvivl og uden at begrænse den generelle karakter af det foregående:

(A) Selskabet påtager sig intet ansvar eller ansvar for eventuelle direkte, indirekte, foreløbige, hændelige, særlige eller følgeskader, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med din brug af Tjenesten eller hjemmesiden eller med forsinkelse eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller for enhver information, produkter og andre ydelser, der er opnået via Tjenesten eller Websitet eller på anden måde opstår som følge af brugen af ​​hjemmesiden, uanset om den er baseret på kontrakt, uagtsomhed eller anden skade, strengt ansvar eller på anden måde, selvom Virksomheden er blevet underrettet om muligheden for sådan skade
(B) Selskabet påtager sig intet ansvar eller ansvar for eventuelle oplysninger eller materiale, som du indsender til Tjenesten eller Websitet, heller ikke accepterer vi ethvert ansvar for enhver brug eller misbrug af oplysninger eller materiale, som du sender til Tjenesten eller hjemmesiden af ​​andre medlemmer eller brugere
(C) Selskabet påtager sig intet ansvar eller ansvar for adfærd fra ethvert medlem eller andre brugere af Tjenesten, herunder uden begrænsning enhver adfærd, der forårsager fysisk skade for enhver person.

15. Specifikke advarsler vedrørende online dating

15.1 Risici

Du anerkender, at der er risici forbundet med online dating, herunder uden begrænsning, ubevidst at beskæftige sig med mindreårige eller personer, der handler under falsk hilsen eller for et kriminelt formål. Du accepterer at tage alle nødvendige forholdsregler ved kommunikation med eller møde med andre brugere, især hvis du beslutter dig for at mødes personligt. Derudover accepterer du at gennemgå vores online dating sikkerheds tips inden brug af tjenesten.

15.2 Ingen garanti for medlemmernes identitet

Du anerkender, at brugergodkendelse på internettet er yderst vanskelig. Selskabet kan ikke og garanterer ikke, at hvert medlem eller bruger af Tjenesten er, som han eller hun hævder at være. Endvidere kan selskabet ikke og garanterer ikke, at medlems profiler er pålidelige, præcise eller komplette. Derfor skal du være forsigtig med at håndtere andre medlemmer eller brugere af tjenesten eller hjemmesiden.

16. kommunikation

Selskabet forbeholder sig ret til at sende e-mail til dig vedrørende ændringer eller tilføjelser til Tjenesten eller produkter og tjenester fra Selskabet og dets tilknyttede virksomheder.

17. Afslutning

17.1-aftalen er effektiv for medlemmer

Denne aftale forbliver i fuld kraft, mens du er medlem af Tjenesten, eller mens du ellers bruger hjemmesiden.

17.2 Afslutning af medlemskab af dig

Du kan opsige dit medlemskab til enhver tid, uanset årsag, med virkning umiddelbart efter modtagelsen af ​​din skriftlige opsigelse. Meddelelse om opsigelse kan leveres til adressen i Kontakt-brugerens afsnit på hjemmesiden, kan mailes til den e-mail-adresse, der er angivet i Kontakt os-sektionen på hjemmesiden, eller det kan ske ved at klikke på knappen Slå af medlemskab i medlemmernes afsnit af hjemmesiden. Du har ikke ret til refusion af dine medlemsafgifter som følge af opsigelsen af ​​dit medlemskab.

17.3 Særlig opsigelse ret for nogle amerikanske beboere

Hvis du er hjemmehørende i Arizona, Californien, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio eller Wisconsin, når du indtaster dit abonnement, gælder følgende bestemmelse for dig:

(A) Du kan til enhver tid annullere denne aftale uden straf eller forpligtelse inden for tre (3) arbejdsdage efter abonnement på betalte tjenester (afbestillingsperioden). For at annullere denne aftale skal du sende os en underskrevet og dateret meddelelse med registreret eller bekræftet mail, hvor det fremgår, at du annullerer denne aftale eller ord herom. Denne meddelelse sendes til: suppport@slavdating.com, Attn: Refundeanmodning. Hvis du sender eller leverer meddelelsen om at annullere din abonnementsaftale inden for annulleringsperioden, returnerer virksomheden inden for den foreskrevne periode alle betalinger, du har foretaget, der er underlagt denne bestemmelse.

Hvis du er hjemmehørende i Californien, Illinois, New York eller Ohio, når du indtaster dit abonnement, gælder følgende bestemmelse for dig:

(B) I tilfælde af at du dør inden udgangen af ​​din abonnementsperiode, har dit boet ret til tilbagebetaling af den del af enhver betaling, du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter din død. I tilfælde af at du bliver alvorligt deaktiveret (og ikke kan bruge websitet) inden udgangen af ​​din abonnementsperiode, har du ret til tilbagebetaling af den del af enhver betaling, du har foretaget for dit abonnement, der kan tildeles perioden efter dit handicap ved at give virksomhedsmeddelelsen til følgende adresse: support@slavdating.com, Attn: Refundeanmodning

17.4 Afslutning af din adgang til Service

Vi kan, efter vores absolutte skøn, blokere, opsige eller suspendere din adgang til hele eller en del af Tjenesten til enhver tid, med eller uden varsel, af en eller anden grund, herunder uden begrænsning enhver bedragerisk, misbrug eller ulovlig aktivitet eller det som ellers kan påvirke Tjenestenes Nydelse af andre.

17.5 Afslutning af medlemskab af os

Vi kan til enhver tid opsige dit medlemskab og din adgang til Tjenesten, hvis vi bestemmer (efter vores absolutte skøn) at du har overtrådt denne aftale. Meddelelse om opsigelse vil blive leveret til den sidste email adresse, du giver os. Eventuelle forudbetalt gebyrer, der er relevante for perioden efter opsigelsen, refunderes til dig efter fradrag af eventuelle omkostninger eller tab, som selskabet har lidt i forbindelse med dit medlemskab.

17.6 deaktivering til ikke-brug

Vi kan deaktivere din konto, hvis du ikke har brugt tjenesten i en på hinanden følgende 6-måned, medmindre du har et aktivt betalt abonnement.

17.7 opsigelse under forbrugeraftaler (Oplysninger, Afbestillings- og Tillægsgebyrer) Forordninger 2013

Dette afsnit gælder kun for dig, hvis du er en "forbruger" som defineret i Forbrugeraftaler (Oplysninger, Afbestillings- og Tillægsgebyrer) Regulations 2013 ("Regulations") og bosiddende i EU og ikke er begyndt at bruge tjenesten. I tilfælde af at forordningerne gælder for disse vilkår for brug, kan du opsige dit medlemskab inden for fjorten (14) dage for registrering som medlem af tjenesten ved skriftlig meddelelse. Hvis du har påbegyndt brugen af ​​vores service inden for fjorten (14) dag afbestillingsperiode, du er leveret i henhold til Forbrugeraftaler (Information, Afbestilling og Tillægsgebyr) 2013, vil du blive taget for at have bedt om at levere tjenesten. I tilfælde af at du har bedt om at levere tjenesten, skal du betale for værdien af ​​tjenesten indtil det tidspunkt du annullerer tjenesten.

(A) Du vil blive refunderet af gebyrer, du har betalt inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​opsigelsesvarsel, hvis du ikke er begyndt at bruge tjenesten. Din ret til at modtage en refusion gælder ikke, når du har begyndt at bruge tjenesten ved at gøre et af følgende:

(I) Afsendelse af meddelelser til medlemmer;
(Ii) Læsning modtaget meddelelser fra medlemmer;
(Iii) Afsendelse Vis interessevarsler til medlemmer.

18. Skadesløsholdelse

I det omfang det er tilladt i henhold til loven, accepterer du at holde selskabet, dets datterselskaber, beslægtede organer, aktionærer, embedsmænd, ansatte, agenter og repræsentanter skadesløs fra og imod ethvert krav, tab, skat, skat (herunder GST), ansvar og / eller udgift (herunder juridiske omkostninger på fuld erstatningsgrundlag), som selskabet, dets datterselskaber, beslægtede organer, aktionærer, officerer, medarbejdere, agenter og repræsentanter måtte opstå som følge af eller i forbindelse med:

(A) enhver overtrædelse af dig af disse vilkår
(B) enhver uautoriseret brug af det websted, der kan forbindes eller tilknyttes dig
(C) enhver overtrædelse af dig af nogen lov og
(D) enhver handling eller udeladelse, som du måtte gøre i forbindelse med webstedet.

Du accepterer at samarbejde fuldt ud i forsvaret af enhver påstand. Vi forbeholder os ret til (men er ikke forpligtet til) at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert andet forhold, der på anden måde er forbeholdt skadesløsholdelse, forudsat at du forbliver ansvarlig for en sådan påstand.

19. General

19.1 manglende overholdelse

Selskabet påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af disse Vilkår for brug, hvis en sådan fejl skyldes omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

19.2 Ingen Afkald

Hvis vi frafalder de rettigheder, der er tilgængelige for os under disse brugsbetingelser ved en lejlighed, betyder det ikke, at disse rettigheder automatisk bliver frafaldet ved en anden lejlighed.

19.3 Severability

Hvis nogen af ​​disse brugsbetingelser anses for at være ugyldige, uafdrivelige eller ulovlige af en eller anden grund, skal de resterende brugsbetingelser fortsætte i fuld kraft.

19.4 aftalens sprog

Sproget i denne aftale er engelsk. Hvor virksomheden har leveret en oversættelse af den engelske version af denne aftale, accepterer du, at oversættelsen kun er til rådighed for din bekvemmelighed. Hvis der er uoverensstemmelse mellem, hvad den engelske sprogversion af denne aftale og en oversættelse, vil den engelske version være gældende.

19.5 Variation

Vi forbeholder os ret til at ændre disse brugsbetingelser fra tid til anden. Ændringer træder i kraft straks efter meddelelse på hjemmesiden. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter en sådan meddelelse vil udgøre en aftale fra dig om at være bundet af disse brugsbetingelser som ændret.

19.6-opgave

Du må ikke overdrage nogen af ​​dine rettigheder i henhold til denne Aftale eller i forbindelse med Tjenesten eller Website til nogen tredjepart. Selskabet har ret til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale eller Tjenesten til enhver tredjepart. Ved valget af Selskabet, hvis Selskabets forpligtelser i henhold til denne Aftale antages af en tredjepart, fritages Selskabet for ethvert ansvar i henhold til denne Aftale.

19.7 forhold

Du accepterer, at der ikke eksisterer joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller agenturforhold mellem dig og selskabet som følge af denne aftale eller din brug af tjenesten eller hjemmesiden.

19.8 gældende lov

(A) Brugere, der er hjemmehørende i en nation i Den Europæiske Union, er enige om, at denne aftale er underlagt de gældende love i Det Forenede Kongerige og indvilliger i at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion for domstolene i denne jurisdiktion.
(B) Brugere, der er hjemmehørende i en nation, der ikke er i EU, er enige om, at denne aftale er underlagt de gældende love i De Forenede Stater og accepterer at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion for domstolene i denne jurisdiktion.

20. Definitioner

I disse Brugsbetingelser har følgende udtryk de tilsvarende betydninger:

"Påstand" betyder i forbindelse med en person et krav, krav, afhjælpning, dragt, skade, skade, tab, omkostninger, ansvar, handling, procedure, ret til handling, krav om erstatning eller refusion eller erstatning eller erstatning af eller imod den person, der opstår, og om det konstateres eller er ubestemt, eller umiddelbar, fremtidig eller kontingent

”Kommercialisere” midler til at udnytte, markedsføre, fremme, udvikle, integrere, undersøge, sælge og udøve enhver anden aktivitet til fortjeneste eller belønning

"Selskab" betyder Eastern Bloc Associates, Inc. et selskab, der er registreret i USA og skal omfatte enhver tilknyttet selskabsvirksomhed eller associeret virksomhed (som disse betingelser er defineret i selskabsloven 2001 (Cth)) ofEastern Bloc Associates, Inc .;

”EU” betyder den politiske og økonomiske union af medlemsstater, der er beliggende i Europa, kendt som Den Europæiske Union

"EU-land" betyder ethvert land, der er et nuværende medlem og part i EU's traktater og betyder Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige i øjeblikket

"Personlig data" enhver information vedrørende en identificerbar fysisk person (»registrerede«) en identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet hos den fysiske person

"Betalt service" betyder de faciliteter og tjenester, der stilles til rådighed for gebyrbetalende medlemmer af hjemmesiden, der har et gyldigt abonnement

"Fortrolighedserklæring" betyder selskabets privatlivspolitik, som er tilgængelig på hjemmesiden

"Service" betyder de faciliteter, der stilles til rådighed for medlemmer via hjemmesiden

"Personlige personoplysninger" personlige data, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, dit kriminelle register, genetiske og biometriske data med det formål at identificere en fysisk person unikt, data vedrørende sundhed eller data vedrørende dit sexliv eller seksuel orientering;

"Internet side" betyder denne hjemmeside, som ejes og drives af selskabet

"Vilkår for brug" betyder disse Vilkår for brug som ændret af selskabet fra tid til anden, som udgør aftalen mellem dig og selskabet

"Vi", "Us" og "Vores" alle henviser til selskabet.

TILMELD ind på din konto Opret ny konto

Din Beskyttelse af personlige oplysninger er vigtigt for os, og vi vil aldrig leje eller sælge dine oplysninger.

×

×
FORGÅ DIN DETALJER?
×

Gå op

Følg IKKE dette link, eller du vil blive forbudt fra webstedet!